Powszechna znajomość języka angielskiego.

Dopiero od kilkunastu lat wiadomo, że oprócz innych obcych języków, każdy powinien znać przede wszystkim angielski. Jest to najczęściej używany drugi język (poza ojczystym) na świecie. Zawsze chęć komunikowania się ludzi między sobą prowadziła do wyróżnienia jakiegoś języka, którego uczyli się wszyscy którym na tej komunikacji zależało. Tak było w przeszłości z łaciną, czy językiem francuskim. Próby porozumiewania się sztucznym, wspólnym językiem np. esperanto nie powiodły się. Chyba rozwój technologii spowodował, że tak jak językiem internetu jest angielski, tak również tego języka uczą się młodzi i starzy na całym świecie. 
Polskim nauczycielom też zaleca się uczenie języka angielskiego. Młodzi uczą się go chętnie, bo jest to właśnie język technologii i muzyki którą lubią.
Każdy nauczyciel mógłby wprowadzać fachowe określenia angielskie z dziedziny, którą uczy choćby dzięki angielskiej Wikipedii, z której mógłby brać słówka.